CARDIAU CYMRAEG

Cartref Newydd

Brysiwch Wella

Cariad

Priodas

Pob Lwc

Swydd Newydd

Diolch

Dyweddiad

Cydymdeimlad

Llongyfarchiadau

Ymddeoliad

Penblwydd Hapus

Penblwydd Priodas

Meddwl Amdanoch